Firemní dárce

Díky vám, firemním dárcům, pomáháme roztáhnout křídla našim klientům, kteří
chtějí změny ve svém životě. Vzájemné partnerství na vlně pomoci pomůže zajistit
terapie a osobní rozvoj lidem s postižením. Můžeme tak společně tvořit lepší
budoucnost a ovlivňovat restart jejich životů. Děkujeme za vaši firemní podporu.

Iva Barnincová

Kontakt pro fundraising

Iva Barnincová