Všeobecné obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Prodávající a provozovatel stránek www.melodio.cz je Nadační fond Melodio, Boušova 792, Praha 9, 190 14, info@melodio.cz, IČO: 17654564.

POPIS SLUŽBY

Poskytovatel je charitativní fond, který hradí lidem po úraze či nemoci kouče a psychoterapeuty a následné speciální léčebné postupy a rekvalifikace. Za tím účelem prodává hudbu na pevných nosičích i přes streaming, vstupenky na koncerty a upomínkové a promo předměty.  

REGISTRACE UŽIVATELE

Uživatelé se mohou zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře na našich internetových stránkách jednak k odběru newsletteru a jednak jako příležitostní nebo pravidelní dárci či kupující Registrace je bezplatná.

Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Smluvní vztah mezi prodávajícími a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, tedy akceptací položky v e-shopu.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

ZPŮSOB DOPRAVY

Způsob dodání zboží, pokud jde o fyzický předmět, určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.

PLATBA ZA ZBOŽÍ NEBO SLUŽBU

Vybrané služby nebo zboží Uživatel uhradí buď přímo úhradou přes QR kod ze svého internetového bankovnictví nebo přes platební bránu kartou či okamžitou platbou.  Cena vybraného produktu je konečná.

Po provedení platby se smlouva v tomto okamžiku považuje za uzavřenou. Pro každou dokončenou objednávku je automaticky vydán jeden prodejní doklad (účtenka) v souladu s objednávkou. Potvrzení je zasláno na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky.

REKLAMACE

Reklamace jsou přijímány na e-mailové adrese info@melodio.cz a reklamační požadavky budou vyřízeny do deseti pracovních dnů, v komplikovaných případech do 14 pracovních dnů.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Od smlouvy na koupi zboží uzavřené on-line je Uživatel oprávněn odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí uživatel o svém odstoupení od smlouvy Poskytovatele informovat. Může použít vzorový formulář pro odstoupení dostupný v příloze 1 těchto Obchodních podmínek.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy na koupi zboží, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Uživatel vrátí zboží na adresu Nadační fond Melodio, Boušova 792, Praha 9, 190 14. V případě odstoupení od smlouvy poskytovatel vrátí veškeré platby, které obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy a zboží. Vrácení plateb proběhne bezhotovostně zasláním prostředků na účet uživatele.

Nakoupenou a použitou službu nelze refundovat, tj. od smlouvy, podle níž byla již Služba poskytnuta, již není možno odstoupit.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškerý hudební a umělecký obsah poskytovaný Poskytovatelem je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je poskytovatel, popřípadě příslušní poskytovatelé licence. Zpřístupněním služby nevzniká uživateli žádné právo na zobrazování, zachycení, či rozmnožování a rozšiřování podoby, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, vyjma osobního použití. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem poskytovatele, popřípadě též oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.