Zásady ochrany osobních údajů

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Prodávající a provozovatel stránek www.melodio.cz je Nadační fond Melodio, Boušova 792, Praha 9, 190 14, info@melodio.cz, IČO: 17654564.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme za účelem realizace smluvního vztahu. Jde o osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, příp. datum narození, adresa bydliště nebo sídla). Dále jde o kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa). Osobní údaje dále zpracováváme za účelem marketingu a to po dobu trvání smluvního vztahu a 3 roky po jeho ukončení. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou po celou dobu pod nepřetržitou kontrolou poskytovatele, který zajištuje maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. 

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Práva subjektu osobních údajů daná Nařízením GDPR jsou právo být informovaný, právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo vznést námitku a práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním a právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uplatnit svá práva či případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas, změnit jeho rozsah či požádat o výpis je možné na emailové adrese: info@melodio.cz

Kontaktní údaje (e-mail, telefon) našich uživatelů služeb využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v zápatí těchto Obchodních podmínek.

Pro nabídnutí našich služeb i dalším uživatelům využíváme služby oslovení podobného typu potenciálních zájemců o naše služby, nabízené společnostmi Google a Facebook. Tyto služby ukládají jako identifikátor osoby zakódovaný klíč.

V žádném případě nepředáváme reklamním společnostem a provozovatelům sociálních sítí vaše údaje.

COOKIES

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům mohli poskytnout co nejkvalitnější služby.

Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů našich služeb na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatelů našich služeb není známa.